Umowy z komendantami Policji podpisane

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica podpisała umowy o współpracy z Komendami Powiatowymi Policji z: Piły, Chodzieży, Czarnkowa oraz Złotowa.

Obydwie strony, zarówno Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, jak i Komendy Powiatowe, zobowiązały się m.in. do wspólnej organizacji przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych związanych z prowadzeniem kierunków studiów licencjackich na kryminalistyce z kryminologią, a także realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych.

Komendant Szkoły Policji insp. Beata Różniak-Krzeszewska podkreśliła zalety tej współpracy i możliwości, jakie dawać będzie obecnym, jak i przyszłym policjantom pilska uczelnia.

Chciałabym Państwu podziękować za wyjście z taką inicjatywą. Będą to nie tylko korzyści dla Uczelni, ale także dla Policji i całego społeczeństwa. W grę wchodzi nie tylko wspaniałe przygotowanie merytoryczne wykładowców tej Uczelni, podparte praktykami z jednostek terenowych, ale także świetna baza lokalowa, którą posiada PUSS w Pile, która jest gwarancją dobrego przygotowania przyszłych absolwentów.

-Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na kształcenie praktycznych kompetencji, a nasi absolwenci w zamierzeniu mają zasilać najróżniejsze instytucje bezpieczeństwa publicznego – tak o kierunku kryminalistyka z kryminologią mówi dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. PUSS. 

Podczas podpisania umów, rozmawiano także o perspektywach rozwoju kierunku. Poruszono tu kwestię konferencji naukowej, której inicjatorem jest dr hab. Piotr Chomczyński, prof. PUSS.

W ramach konferencji, chcemy przedstawić głos praktyków i teoretyków, nie tylko z ośrodków krajów, ale także zagranicznych. Naszym celem jest, by wiedza ta była przekazywana w sposób przystępny, ale także, by z tych spotkań powstały projekty badawcze wraz z partnerami zagranicznymi m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 119941488_328034375316820_2627456274697516155_n-1024x768.jpg

Umowę sygnowali – Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski, Komendant Powiatowy Policji w Chodzieży nadkom. Piotr Gruszka, Komendant Powiatowy Policji w Złotowie, mł. insp. Robert Chwedczyk, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek, oraz Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS w Pile.

Na spotkaniu obecni byli również Zastępcy Komendantów: Zastępca Komendanta Powiatowego w Policji kom. Magdalena Maślankiewicz-Niedbalska, Zastępca Komendanta Powiatowego w Złotowie, podinsp. Marcin Kowalski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży, mł. insp. Przemysław Kozioł, jak również Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów dr Paweł Dahlke.

PUSS Piła

Fot. Agnieszka Norkowska