Utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie

Najnowsze Regiony Złotów

 JASTROWIE. 17 lipca Burmistrz Jastrowia p. Piotr Wojtiuk podpisał w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu długo oczekiwaną umowę na dotację z budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł na utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie.

Będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie złotowskim.

Gratulujemy !

( Red.)

Foto: fb/piotrwojtiuk