UWAGA! Dobór do służby w Policji

Najnowsze Regiony Wydarzenia
Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) wyłącznie drogą pocztową na adres: Zespół Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu do odwołania zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzone w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.
 KWP Poznań