UWAGA mieszkańcy Sokołowa, Kamionki, Sławna i Klempicza!

Czarnków Najnowsze

Komunikat z dnia 18 sierpnia 2018 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                              z wodociągu publicznego w Sokołowie, gmina Lubasz zaopatrującego ludność następujących miejscowości: Sokołowo, Kamionka, Sławno, Klempicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, na podstawie badań kontrolnych jakości wody, że woda z wodociągu publicznego w Sokołowie odbiega od wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność pojedynczych bakterii.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Z uwagi na prowadzone działania naprawcze – dezynfekcję, może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Czarnkowie

mgr Alina Stoińska