W Krajence będą ścieżki rowerowe i remont dworca

Najnowsze Wydarzenia Złotów

KRAJENKA. Trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę budowy ścieżek rowerowych na terenie Krajenki.

Droga dla rowerów prowadzić będzie od parku za stacją paliw przez ul. Floriańską, wzdłuż ciągu pieszego do ul. Władysława Jagiełły, następnie ul. Końcową i Toruńską, łącznikiem pomiędzy ul. Toruńską i Winiary, przez plac im. Jana Pawła II, w dalszej części wzdłuż ul. Kościuszki, w kierunku kładki na rzece Głomi, następnie terenem pomiędzy boiskiem przy Szkole Podstawowej a Orlikiem, do ul. Bydgoskiej.

Budowa ścieżek rowerowych jest jednym z elementów projektu pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka, na realizację którego Gmina Krajenka otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% w ramach Wielkopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Cały projekt obejmuje również przebudowę ul. Januszewskiego i Dworcowej, w tym kontynuację budowy ścieżek rowerowych aż do ul. Grochowskiego.

Ponadto Projekt zakłada też remont budynku dworca, budowę miejsc parkingowych przy ul. Januszewskiego i Dworcowej.

Zadanie zostało rozpoczęte w czerwcu br. od budowy oświetlenia na terenie miasta i gminy, a zakończy się jesienią 2019r.

Budowa ścieżek rowerowych w Krajence jest I etapem przy tworzeniu sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy. Planuje się m.in. budowę ścieżek rowerowych w kierunku Wąsoszek oraz Złotowa. Gmina w tym celu przygotowała Program Funkcjonalno-Użytkowy do realizacji w latach kolejnych.

Ponadto przy drodze wojewódzkiej Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje wybudowanie ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego, co zapisano w będącym już w realizacji Programie Funkcjonalno ? Użytkowym inwestycji ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190?.