W Sypniewie powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy

Najnowsze Złotów

JASTROWIE-SYPNIEWO. To już pewna wiadomość. W Sypniewie powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Będzie to pierwszy w powiecie złotowskim ośrodek wsparcia dziennego, prowadzony przez Gminę i Miasto Jastrowie, w którym opiekę znajdzie dwadzieścia osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.  Inwestycja warta blisko 1,5 mln złotych być może zacznie działać już na  przełomie 2018/2019 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy ma nauczyć swoich podopiecznych jak największej samodzielności życiowej. Ten cel osiągnie poprzez realizację      zajęć  wspierająco ? aktywizujących dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych.  Zajęcia odbywać się będą w kilkuosobowych grupach w 4 pracowniach;

  1. Techniczno ? komputerowej ? uczestnicy opanują podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem oraz narzędziami i urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym.
  2. Kulinarnej ? tu nauczą się przygotowywania podstawowych posiłków, korzystania z urządzeń kuchennych, właściwego przechowywania żywności oraz współpracy w grupie.
  3. Rękodzieła i plastyki ? zajęcia w tej pracowni mają pobudzić wyobraźnię i usprawnić manualnie osoby niepełnosprawne.
  4. Ruchu i rekreacji ? tu poprzez zajęcia sportowe oraz ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym podopieczni ŚDS zadbają o ogólną sprawność fizyczną i nauczą się zdrowego stylu życia.

Ponadto, do prowadzenia zajęć, spotkań, treningów i terapii będą wykorzystywane również: sala ogólna służąca jako świetlica, czytelnia, sala aktywizacji i spędzania wolnego czasu, a także pokój do indywidualnego poradnictwa, w którym odbywać się będą indywidualne porady psychologiczne i socjalne.

Praca terapeutyczna ŚDS w Sypniewie realizowana będzie również poprzez organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, jak też współpracę z MGOPS w Jastrowiu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Jastrowiu oraz organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

***

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy powstanie na działce gminnej w centralnej części Sypniewa, naprzeciwko Wiejskiego Domu Kultury przy ulicy Mickiewicza.

Działka ma dogodne usytuowanie komunikacyjne. Zostanie ogrodzona i zagospodarowana na potrzeby wypoczynku pensjonariuszy. Powstanie tam altanka ogrodowa, a także rabaty kwiatowe, zieleń, ogród warzywny i wewnętrzny parking. Obecnie istniejąca na tym terenie zabudowa zostanie rozebrana, a na jej miejscu stanie nowoczesny budynek o powierzchni użytkowej 272 m2. Znajdzie się w nim 20 pomieszczeń, w tym sale pracowni i zajęć, biura, pomieszczenia socjalne pracowników oraz łazienki z natryskami i toaletami.

W  ŚDS zatrudniona zostanie wykwalifikowana kadra opiekunów, terapeutów i instruktorów zajęciowych, łącznie 5-6 etatów. Budżet sypniewskiej placówki wyniesie rocznie ponad 360 tys.  zł i w całości finansowany będzie z budżetu państwa.

Placówkę wybuduje Zakład Usługowo?Handlowy Zbigniew Szydłowski z siedzibą w Jastrowiu. Za wykonanie tego zadania zainkasuje 1.490.000 zł.

Na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie Gmina i Miasto Jastrowie pozyskało 870 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie. Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, ŚDS w Sypniewie zacznie działać już na przełomie 2018/2019 roku.

(WM)

 Źródło: jastrowie.pl