W Szydłowie uczą się chińskiego

Edukacja Piła
Mając na uwadze kompetencje dzieci i młodzieży, od marca br. Urząd Gminy w Szydłowie kontynuuje naukę języka chińskiego w ramach zajęć dodatkowych w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie.  
Zajęcia są bezpłatne i będą prowadzone przez Panią Malwinę Kargol-Kolorz.
Program zajęć jest przygotowany tak, aby każdy zainteresowany na zakończenie nauki mógł na zasadzie dobrowolności przystąpić do Youth Chinese Test (YCT) – certyfikowanego egzaminu dla dzieci i młodzieży między 6. a 17. rokiem życia, prowadzonego w Polsce przez Instytut Konfucjusza.
Egzamin jest odpłatny i certyfikuje znajomość języka na 4 poziomach trudności:
  •  Poziom I: wymagana znajomość 80 słów
  • Poziom II: wymagana znajomość 150 słów
  • Poziom III: wymagana znajomość 300 słów
  • Poziom IV: wymagana znajomość 600 słów
Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w zajęciach!
  • źródło: Gmina Szydłowo – Facebook