W Trzciance powstanie tymczasowe targowisko

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. W związku z rozpoczęciem prac w ramach przebudowy Targowiska Miejskiego w Trzciance, zostanie utworzone targowisko tymczasowe, które znajdować się będzie na terenie ciepłowni, przy ul. Staszica w Trzciance.

Dojazd do tymczasowego targowiska możliwy będzie przez istniejący zjazd z ul. Staszica, przy garażach, za terenem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzciance, co prezentujemy na załączonych mapach. Planowany termin wprowadzenia zmian to 4 marca 2019 r.

trzcianka.pl