WINDA W I LO W PILE ODDANA DO UŻYTKU

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Świetna informacja dla uczniów, ich rodziców oraz kadry I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile. W placówce tej działa już wyczekiwana od dziesięcioleci winda, która ułatwi osobom z niepełnosprawnością ruchową poruszanie się po całym obiekcie.

Przypomnijmy, iż kilka tygodni temu oddana do użytku została winda w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Kolejna winda służy już uczniom I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile. Wcześniej uczniowie z niepełnosprawnością ruchową przez kilkadziesiąt lat czekali na takie ułatwienie. Ułatwienie, które de facto zmienia ich życie na lepsze.

Przed pojawieniem się windy, zdarzały się sytuacje, gdy całe klasy musiały mieć lekcje tylko na parterze budynku, właśnie z uwagi na bariery architektoniczne, które uniemożliwiały bezproblemowe poruszanie się po szkole uczniom z niepełnosprawnościami. Dziś cały obiekt, wszystkie sale są dostępne.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się poprawić warunki funkcjonowania uczniów w kolejnym obiekcie oświatowym – powiedział starosta pilski Eligiusz Komarowski. – To bardzo ważne, by podnosić standardy, likwidować wszelkie bariery i dać każdemu szansę do funkcjonowania na równych zasadach.

Inwestycja ta kosztowała 715 tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy złotych udało się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Resztę środków zapewnił Powiat Pilski, za co serdecznie dziękuję zarządowi powiatu i radnym koalicyjnym. Wierzę, że jeszcze wiele takich dobrych i długo wyczekiwanych inwestycji przed nami. Pracujemy dalej – dodał starosta Eligiusz Komarowski.

Podczas otwarcia windy obecni był także Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski oraz radni Rady Powiatu w Pile Marian Madej Krzysztof Pabich, którzy nie kryli zadowolenia i satysfakcji, że tak długo oczekiwana i potrzebna inwestycja w szkole w końcu powstała.

powiat.pila.pl