WItaj szkoło!

Najnowsze Piła Wydarzenia

POWIAT PILSKI. Dzisiaj rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski naukę rozpoczęło 5652 uczniów, w tym  1315 w pierwszych klasach.

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Pilski są dobrze przygotowane do prowadzenia zajęć w każdym wariancie, przede wszystkim w trybie stacjonarnym, ale również w trybie mieszanym, czy zdalnym. Zostały zapewnione bezpieczne warunki nauki i pracy.

– Rok szkolny będzie z pewnością ogromnym wyzwaniem, nie tylko dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ale dla nas wszystkich. Panująca pandemia wymusiła na nas nowe zachowania. Musimy być bardziej ostrożni i odpowiedzialni za samych siebie i za innych. Minione miesiące były również  czasem wytężonej pracy. Ciężko pracowaliśmy, aby umożliwić uczniom naukę w nowoczesnych warunkach, inwestowaliśmy w bazę sportową, modernizację pracowni dydaktycznych, wprowadziliśmy nowe kierunki nauki z godne z zapotrzebowaniem rynku pracy, zwłaszcza w szkolnictwie o profilu zawodowym mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.    

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Powiat Pilski uruchomił na przykład nowy kierunek ,,technik fotografii i multimediów?, gdzie młodzież pozna podstawy fotografii, grafiki i montażu telewizyjnego, a w szkolnym studiu filmowym poczuje się jak prawdziwy operator.

– Uczyniliśmy bardzo wiele, aby stworzyć uczniom jak najlepsze możliwości do nauki i rozwoju. Życzę uczniom i nauczycielom i nam wszystkim, przede wszystkim, żebyśmy byli zdrowi, mogli pracować w bezpiecznych warunkach i realizacji zamierzonych celów. Wszystkiego dobrego – dodaje starosta Eligiusz Kommarowski.

Najważniejsze inwestycje Powiatu Pilskiego w oświatę na nowy rok szkolny 2020/2021:
 

1. Modernizacja Stadionu Powiatowego przy ul. Okrzei w Pile, na którym będzie można korzystać z dwóch boisk do piłki nożnej oraz m.in. z tartanowej bieżni. Poza sportowymi aspektami obiektu postawiliśmy też na kulturę i rekreację oddając do dyspozycji dzieci i młodzieży profesjonalną scenę oraz część z siłownią oraz wiatami rekreacyjnymi, gdzie zbudowaliśmy ścianę do graffiti.

2. Pod koniec roku zakończy się budowa nowoczesnej hali sportowej przy ul. Pola w Pile, inwestycja, na którą uczniowie czekali od lat. Jesienią zakończy się remont budynku dawnego kina Iskra przy ul. Kilińskiego, gdzie powstanie Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum ISKRA.

3. Powiat Pilski pozyskał 1,3 mln na Szkołę Ćwiczeń, która ruszy w I LO przy ul. Pola w Pile. Odbywać się w niej będą szkolenia dla nauczycieli z zakresu praktycznego przekazywania wiedzy z użyciem nowych technologii, ale zostanie wyposażonych aż 8 pracowni dydaktycznych w nowoczesny sprzęt:  komputery, tablice interaktywne, projektory i kamery.

4W Powiatowym Centrum Edukacji ruszył projekt ,,Gotowi do pracy? w ramach, którego wyposażone zostaną 4 nowe pracownie specjalistyczne. Do tego zamierzamy rozbudować tę placówkę o nowy budynek, w którym powstanie Centrum Innowacji Technologicznych. To inwestycja wartości 27 mln zł. W sierpniu Powiat Pilski złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, w kwocie 23 mln zł.

W ramach projektu powstanie i doposażonych w nowoczesny sprzęt będzie łącznie 26 pracowni. Nauka odbywać się będzie na sprzęcie, którym obecnie dysponują zakłady pracy. Stworzymy zatem realne warunki do wykonywanego w przyszłości zawodu. Powstaną tu m.in.: pracownia robotyki, automatyki i mechatroniki.

5. W Specjalnym  Ośrodku Szkolno- Wychowawczym  w Pile za kwotę blisko1mln złotych zrealizowane zostaną dwa programy.  Pierwszy ,,Mali Odkrywcy?, w ramach którego powstanie nowoczesna interaktywna pracownia matematyki, odbędą się także kursy dla uczniów i szkolenia kadry. Drugi program ,,Edukacja ku niezależności? umożliwi nabycie uczniom praktycznych umiejętności, dzięki powstaniu i wyposażeniu nowych pracowni: stolarskiej, krawieckiej gastronomicznej, prac biurowych, artystycznej i rękodzielniczej. 

6. W tym roku kończy się pierwszy etap Eko-Edukacji w Powiecie Pilskim. To projekt na kwotę 1,7mln złotych z którego m.in. stworzyliśmy i wyposażyliśmy laboratorium w Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO w Pile.  Powstały ścieżki dydaktyczne m.in. koło budynku Starostwa Powiatowego oraz na terenie nadleśnictw Kaczory i Zdrojowa Góra. Przeprowadziliśmy szereg kampanii informacyjnych na temat kształtowania proekologicznych zachowań mieszkańców.  

A już niebawem ruszy drugi etap tego projektu wartości 2 mln zł, w ramach którego akcje te będą kontynuowane, powstaną również ciekawe edukacyjne obiekty wokół naszych szkół.

Powiat Pilski