WRĘCZENIE DECYZJI ŚWIADCZEŃ RATOWNICZYCH OSP

Chodzież Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald wręczył decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uroczyste wręczenie decyzji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży w obecności wójt Kamili Szejner, z-cy wójta Gminy Chodzież Ewy Kubiś, przewodniczącej Rady Gminy Chodzież Ewy Śliwińskiej, prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chodzieży dh Michała Steltera, członków rodzin druhów oraz w obecności funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
Decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego otrzymali w tym dniu druhowie z OSP z terenu gminy Chodzież.
Długo wyczekiwane przez druhów świadczenia ratownicze zostały wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który
czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet).
Na zakończenie druhowie otrzymali od Pani Wójt Gminy Chodzież Kamili Szejner upominki w ramach podziękowania za wkład i działania, które przyczyniały się do bezpieczeństwa mieszkańców gminy Chodzież i powiatu chodzieskiego.
  • Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Leszek Naranowicz.