Wręczono nominacje nauczycielskie

Edukacja Najnowsze Wydarzenia Złotów

Podczas Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, która odbyła się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu, starosta złotowski Ryszard Goławksi i wicestarosta Małgorzata Sameć wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Stopień nauczyciela kontraktowego otrzymali:
– Karolina Jagodzińska – wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu
– Maria Goławska – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
– Ewelina Kowalewska – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie,
– Arkadiusz Krupka – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
– Angelika Schroter – Antoniewicz – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu,
– Anna Martin – Sztekel – wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence,
– Jarosław Stangreciak – wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu.
– Mateusz Gierlach – nauczyciel z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.
Stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymali:
– Anna Tojza – nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
– Joanna Lipińska – wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu
– Magdalena Baran – wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu
– Anna Jasnowska – nauczyciel z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
– Wojciech Zaorski – nauczyciel z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
– Anna Krzywińska – Dolla – nauczyciel z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie,
– Aneta Milewczyk – z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence,
– Przemysław Szulc – wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence,
– Piotr Zamczyk – wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dokonuje starosta. Kandydaci, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego, jako nauczyciele kontraktowi musieli odbyć staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, po zakończeniu którego musieli otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
(ab)
Starostwo Powiatowe w Złotowie