Współpraca na rzecz ekologii

Biznes Interwencje Najnowsze Piła Trzcianka Wydarzenia Złotów

Umowy z burmistrzami Krajenki, Trzcianki, Ujścia, Wysokiej oraz wójtem  Szydłowa, na realizację 6 EKO wydarzeń, podpisali prezydent Piły Piotr Głowski oraz skarbnik Ewelina Ślugajska.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez miasto Piła oraz gminy Krajenka, Szydłowo, Trzcianka, Ujście, Wysoka. Partnerem wiodącym w przedsięwzięciu, które ma przyczynić się do zmiany podejścia uczestników pikników do przyrody, kształtowania właściwego podejścia do świata roślin i zwierząt, jest gmina Piła.

Głównymi celami organizowanych akcji będzie: branie odpowiedzialności za naturę, budzenie zainteresowania ważnymi kwestiami ekologicznymi i społecznymi, tworzenie proekologicznych wzorców zachowań, umożliwianie zdobywania wiedzy oraz umiejętności koniecznych dla ochrony środowiska, uzmysłowienie, jak ważne jest dbanie o przyrodę i najbliższe otoczenie.

Podczas podpisywania dokumentów rozmawiano także o porozumieniu w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i realizacji inwestycji związanych z walką z niską emisją, drogami rowerowymi oraz rewitalizacją i tworzeniem terenów zielonych.

Zadanie będzie realizowane w ramach zadania „Miasto Piła z nową energią!” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-21.