Wynagrodzeni za czas, który poświęcili, ratując życie innym…

Interwencje Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

POWIAT PILSKI Trzynastu emerytowanych strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyrzysk otrzymało promesy zaświadczające o przyznaniu dodatków do emerytury za służbę w straży.

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbyło się spotkanie, podczas którego dokonano uroczystego wręczenia decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyrzysk.

Zebranym strażakom seniorom decyzje wręczali: Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Czarnecki -Poseł na Sejm RP, Marcin Porzucek – Poseł na Sejm RP, Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, mł. bryg. Paweł Kamiński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile, Bogusława Jagodzińska – burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk wraz z zastępcą – Jackiem Wiśniewskim.

Bardzo cieszę się, że wręczenie tych decyzji nastąpiło w naszym Urzędzie, bo jest to miejsce godne do goszczenia osób, którzy służą ludziom. Wszystkim druhom gratuluję otrzymanych gratyfikacji. Niech one będą wynagrodzeniem za czas, który poświęciliście w swoim życiu na pomoc innym ratując życie i mienie mieszkańców Gminy Wyrzysk – skomentowała burmistrz Bogusława Jagodzińska.

Świadczenie przyznawane jest w myśl zapisów Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, za minimum 25-letni bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

oprac. asp. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła

fot. Urząd Miejski w Wyrzysku