Wyróżnienie w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

Gmina Trzcianka otrzymała  wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 7000 zł  w ósmej edycja konkursu „Aktywni w Wielkopolsce”, który odbył się w ramach ogólnopolskiego konkursu Puchar Recyklingu.  Partnerem inicjatywy jest Województwo Wielkopolskie.

W ramach konkursu oceniane były m.in. masy zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, osiągnięte poziomy recyklingu, a także działania z zakresu edukacji ekologicznej. Pod uwagę brano również funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów, nienadających się do recyklingu.

Jesteśmy dumni, że starania gminy Trzcianka na rzecz prawidłowo funkcjonującej gospodarki odpadami zostały dostrzeżone i pozytywnie ocenione.

Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy za zaangażowanie w selektywną zbiórkę odpadów oraz firmie Kombud Sp.  o.o. za efektywne działania na rzecz prawidłowo funkcjonującego systemu gospodarki odpadami.