Wzrost prób samobójczych – przekracza w tym roku 5 %. Policja zanotowała 14,5 tys. prób samobójczych.

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W 2022 roku było o  5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej. Powód pozostaje nieustalony. Ze znanych przyczyn przeważnie wskazuje się chorobę psychiczną i zaburzenia psychiczne.

Miejscem popełnienia takiego czynu jest mieszkanie lub dom. To pogarszające się zdrowie psychiczne Polaków i brak wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

Zamach samobójczy rzadko jest spowodowany wyłącznie jednym czynnikiem. Osoba, która decyduje się na taki krok, najczęściej żyje w długotrwałym kryzysie i ze swojej perspektywy nie widzi z niego wyjścia. To oczywiście nie oznacza, że go nie ma.  Zaburzenia psychiczne mogą prowadzić do silnych uczuć braku nadziei, osamotnienia i negatywnych przekonań na temat siebie bądź innych osób. To właśnie one mogą tak naprawdę skłaniać człowieka do popełnienia samobójstwa. Jest też m.in. zawód miłosny, nieporozumienia rodzinne lub przemoc w rodzinie. Psychiatrzy, psychologowie i inne osoby, zaangażowane w pomoc ludziom narażonym na kryzys suicydalny, od dawna alarmują o pogarszającym się zdrowiu psychicznym Polaków i o braku wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

 

Red.