XIII edycja konkursu ?Policjant, który mi pomógł? rozstrzygnięta. Wśród laureatów jest policjant z Piły

Najnowsze Piła Wydarzenia

Za nami 13. edycja konkursu ?Policjant, który mi pomógł?, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ. Spośród blisko 100 zgłoszeń, które napłynęły z całej Polski, wyłonione zostały nazwiska laureatów jego tegorocznej edycji.

?Policjant, który mi pomógł? to konkurs, organizowany nieprzerwanie od 2008 roku. Jego istotą jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszać mogły zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (z wyjątkiem Policji). Również i w tej edycji 5 laureatów konkursu wybierała Kapituła składająca się z pracowników Pogotowia ?Niebieska Linia? IPZ, laureatów ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciela Komendy Głównej Policji.

Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń była merytoryczna ocena działań policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pod uwagę wzięta została zarówno aktywna postawa wobec wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy. W uzasadnieniu do jednej z kandydatur mogliśmy przeczytać: ?To była jedyna osoba, z którą mogłem szczerze porozmawiać o tym, co przeżywam i która mnie przez cały czas wspierała oraz była przy mnie.?

Ostatecznie laureatami tegorocznej edycji konkursu ?Policjant, który mi pomógł? zostali (w kolejności alfabetycznej):

  • sierż. Anna Baran ? dzielnicowa z Komisariatu Policji w Zielonej Górze (woj. lubuskie),
  • mł. asp. Marcin Kowalcze ? dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (woj. małopolskie),
  • mł. asp. Włodzimierz Starynowicz ? dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile (woj. wielkopolskie),
  • mł. asp. Tomasz Staszewski ? dzielnicowy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim (woj. łódzkie),
  • mł. asp. Dawid Superczyński ? dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie).

Na koniec warto wspomnieć, iż laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Więcej informacji na temat konkursu pod adresem: https://policjant.niebieskalinia.pl/.

Marta Świnecka

Komenda Główna Policji