Z sercem do Pacjenta w Centrum Powiatowym “Iskra” w Pile

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Głównym zadaniem fundacji jest organizacja Klubów Pacjenta, czyli spotkań edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym: zawałom serca, udarom, cukrzycy, otyłości, chorobom nowotworowym. Klub Pacjenta to inicjatywa Grupy American Heart of Poland, realizowana w praktyce przez Fundację ,, Z Sercem do Pacjenta”.

W pilskim szpitalu jest prowadzony oddział kardiologiczny przez Grupę American Heart Of Poland, a szpital przystąpił do programu KOS-zawał. W Wielkopolsce ten program realizuje już trzynaście ośrodków, po to, by pomagać pacjentom po zawale mięśnia sercowego.

Powiat Pilski kładzie duży nacisk na prozdrowotne działania edukacyjne, m.in. z akcjami z profilaktycznymi nowotworu jelita grubego czy nowotworu piersi. To wydarzenie było niezwykłe, gdyż wiązało się z ochroną naszego zdrowia za pośrednictwem edukacji i prewencji zdrowotnej. Program adresowany był do każdego z potencjalnych pacjentów. Co ważne: realizowany jest w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, a zatem jest dla pacjenta bezpłatny.

Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji: ,,Zawał – przyczyny, objawy, leczenie” (dr Jacek Konarski, ordynator Centrum Kardiologii z Pracownią Hemodynamiki z Grupy American Heart of Poland), ,, Jak pomóc sobie w powrocie do zdrowia po zawale serca” (mgr Ludmiła Lenczewska, psycholog ze Szpitala Specjalistycznego w Pile) oraz ,, Akademia NFZ. Edukacja i Profilaktyka” (Izabela Bednarek, kierownik pilskiej delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ).

Red.