Zabierz głos w sprawie chlewni w Krajence

Najnowsze Złotów

KRAJENKA. W Krajence Wybudowaniu ma powstać chlewnia na blisko 2000 świń. Mieszkańcy nie chcą tej inwestycji.

Informujemy, iż w związku z wnioskiem, jaki wpłynął do Urzędu, Gmina przystąpiła do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 1996 stanowisk  (279,44 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 762/16 obręb Krajenka, gmina Krajenka, powiat złotowski.

Zachęcamy Mieszkańców do udziału w postępowaniu. Każdy ma prawo do zapoznania się dokumentacją sprawy Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka w pok. nr 11, jak również do składania uwag i wniosków.

Poniżej treść Obwieszczenia w w/w sprawie oraz mapka z proponowaną lokalizacją chlewni i naniesionymi odległościami od obiektów takich jak: Stadion Miejski, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence, Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence.

 

(WM)

 Źródło: krajenka.pl