Zamknięty będzie ruch pod wiaduktem na ulicy Kalina w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W związku z renowacją wiaduktu kolejowego nad ulicą Kalina w Pile w dniach od 5 czerwca do 16 sierpnia br. nastąpi całkowite wyłączenie ruchu pod wiaduktem.

W związku z tym wyznaczono objazd dla kierowców drogą gminną do miejscowości Dziembowo, następnie drogami powiatowymi nr 1160P i 1161P, aż do Byszek.
Objazd kończy się w Pile. Prace przy wiadukcie związane są z remontem linii kolejowej Poznań Główny-Piła Główna.

Powiat Pilski