Zamykają się! Nie tylko MSP, ale także pływalnie i aquaparki…

Interwencje Najnowsze Piła Wydarzenia
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa bankrutują, inne zawieszają działalność. Powodem są wysokie ceny energii elektrycznej oraz gazu. Dramat dotyka też m.in. pływalnie i aquaparki oraz inne podmioty działające w zakresie sportu i rekreacji. Senator Adam Szejnfeld zapowiada działania w Senacie.
Senator Adam Szejnfeld zapowiada zgłoszenie poprawek na rzecz mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm oraz podmiotów działających w zakresie sportu i rekreacji, w tym klubów sportowych, pływalni i aquaparków, w ustawie o szczególnej ochronie niektórych
odbiorców paliw gazowych w 2023 r w związku z sytuacją na rynku gazu, która w przyszłym tygodniu będzie przedmiotem prac legislacyjnych Senatu RP.
Wcześniej senator Adam Szejnfeld wystąpił z interwencją do premiera Mateusza Morawieckiego obrazując skalę problemu i dramatyczną sytuację MSP oraz innych podmiotów, w tym pływalni i aquaparków, związaną z drastycznymi wzrostami cen nośników energii, w tym energii elektrycznej i gazu. Senator Ziemi Pilskiej w swoim wystąpieniu do premiera zwrócił się z postulatem pilnego wsparcia rządu na rzecz tych podmiotów.
Wcześniej zgłaszał w Senacie poprawki do ustaw chroniących odbiorców energii elektrycznej i gazu, lecz sejmowa większość PiS odrzucała je w Sejmie.
Parlament wcześniej przyjął rządowe ustawy osłonowe, mające na celu ochronę gospodarstw domowych oraz określonych podmiotów przed skutkami skokowego wzrostu cen m.in. energii elektrycznej, węgla, gazu, a więc także kosztów ogrzewania, lecz nie ochronią one przed ogromnymi stratami, a być może i koniecznością zamknięcia wielu MSP, ale także samorządowych i prywatnych pływalni oraz aquaparków. Wsparcie działań osłonowych dla branży basenowej na poziomie rządowym jest niezbędne, by skutecznie ograniczyć wpływ
kosztów energii i ogrzewania na koszty usług pływalni – uważa senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Obiektów basenowych nie można bezkosztowo wyłączyć z procesów technologicznych, ponieważ dla zachowania ich sprawności wciąż będą ponosić wysokie koszty stałej eksploatacji, które są niezbędne do powstrzymania degradacji majątku, bardzo często publicznego. Ratując swoją sytuację, część aquaparków i pływalni wprowadziła pakiety energooszczędnych rozwiązań, np. poprzez limitowane używanie klimatyzatorów, wymianę żarówek na energooszczędne itp., ale niewiele to poprawiło ich sytuację. Posunięto się
 również do drastycznych rozwiązań, które niestety ograniczyły liczbę klientów, mianowicie
wzrosły ceny biletów wejściowych i karnetów. Konieczne jest zatem objęcie branży basenowej tj. pływalni i aquaparków, ochroną przewidzianą dla samorządów i podmiotów wrażliwych.
Do tej pory rząd i większość sejmowa PiS na to się nie zgadzała, ale mam nadzieję teraz na zamianę tego niekorzystnego stanowiska – mówi senator Adam Szejnfeld, który sprawę opisał w swojej interwencji do premiera Mateusza Morawickiego.
To ostatnia szansa, aby chronić MSP, pływalnie i aquaparki przed upadkami, bankructwami czy zawieszaniem działalności – uważa senator Szejnfeld, który jest także członkiem senackiego zespołu ds. Prawa Elektrycznego oraz senackiego Zespołu ds. Energii
Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii.
Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile