Zapraszamy do korzystania z pumptrucku

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Przed miesiącem na bulwarach przy ulicy Dąbrowskiego zakończyła się budowa pumtracku. Tor do jazdy na rowerze ma powierzchnię około 3000 metrów kwadratowych i wraz ze skateplazą, wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi, nowoczesnym placem zabaw, tworzy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną dla każdego o powierzchni około 16 hektarów. Wartość inwestycji to 6 448 890 złotych, z czego 4 500 000 zł stanowi dofinansowanie pozyskane przez gminę Piła z funduszy krajowych.

 

– Tor jest gotowy i dzisiaj zostaje oddany do użytku. Łącznie z wybudowanymi wcześniej obiektami, powstaje jedna z największych w Polsce przestrzeń publiczna, która jest atrakcyjna dla mieszkańców i turystów w różnym wieku i statusie społecznym. Infrastruktura bowiem – od placu zabaw, przez skateplazę, boiska sportowe, pumptruck, po elementy małej architektury, chodniki parkingi i zieleń –  umożliwia aktywność i integrację społeczną również osobom starszym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Jestem pewna, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy walory Gwdy oraz potencjał przyrodniczy tego zdegradowanego obszaru, który do rozpoczęcia inwestycji pełnił rolę dzikiego wysypiska śmieci – podkreśla Beata Dudzińska, pełniąca funkcję prezydenta Piły.

Specjalnie zaprojektowany tor, służy mieszkańcom w każdym wieku do ćwiczeń i doskonalenia techniki jazdy na rowerach. Pumptruck jest bezpiecznym miejscem wypoczynku i rekreacji, a zaprojektowane trasy – w tym pętla dla początkujących – są dostosowane do użytkowania przez więcej niż jednego użytkownika jednocześnie.   W ramach inwestycji powstał również parking  (130 miejsc, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych) i drogi manewrowe na samochody osobowe, chodniki, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, niezbędna infrastruktura techniczna (w tym monitoring) i nasadzenia kompensacyjne zieleni. Dodajmy, że zasady korzystania z toru określa regulamin, w którym wyznaczone zostały również godziny jego otwarcia. Tor rowerowy jest czynny codziennie w godzinach:

listopad – luty: od 8:00 do 18:00;
marzec: od 8:00 do 20:00;
kwiecień – wrzesień: od 7:00 do 22:00;
październik: od 8:00 do 20:00.

Pełniąca funkcję prezydenta Piły Beata Dudzińska przypomina, że budowa pumptrucku była trzecim etapem zagospodarowania terenów nadrzecznych w Pile, kontynuacją projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego i budżetu państwa oraz zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap” z udziałem pożyczki w ramach programu JESSICA 2.  Wartość wszystkich wykonanych inwestycji w latach 2011 – 2023:  48 500 000 zł  z czego 31 050 000 zł stanowi pozyskane przez gminę Piła dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

pila.pl