Zaproponuj nazwę dla Klubu Seniora w Pile

Najnowsze
Powiat Pilski ogłasza konkurs, który obejmuje zaproponowanie nazwy własnej dla Klubu Seniora w Pile. 

Nazwa powinna spełniać następujące kryteria:

  1. może składać się maksymalnie z trzech wyrazów,
  2. powinna nawiązywać do charakteru Klubu,
  3. powinna być oryginalna i nigdy wcześniej niestosowana.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję nazwy.

Zgłoszenia na nazwę klubu można przesłać papierowo na adres Starostwa lub mailowo na adres konkurs@powiat.pila.pl z tytułem ?Konkurs Klub Seniora? na specjalnym formularzu w terminie od 10 do 19 kwietnia 2019 r.

Ocena nadesłanych propozycji do 25 kwietnia 2019 r.

Od 26 kwietnia 2019 r. do 5 maja 2019 r. trwać będzie głosowanie internautów przez profil Powiatu Pilskiego – Starostwa Powiatowego na portalu społecznościowym w formie ankiety.

Planowana data ogłoszenia wyników to 6 maja 2019 r.

Dla pomysłodawcy nazwy, która zostanie wybrana przez internautów, przewidziana jest  atrakcyjna nagroda rzeczowa.

Szczegóły, Regulamin Konkursu oraz wymagane załączniki są dostępne do pobrania w niniejszym wpisie. W przypadku pytań dotyczących konkursu zachęcamy do kontaktu z Przewodniczącym Komisji Konkursowej Panem Hubertem Adamczykiem pod nr tel. 67 210 93 04.

Klub seniora o zasięgu powiatowym.

Klub Seniora w Pile to jedno z kluczowych zadań projektu partnerskiego, zainicjowanego przez Powiat Pilski jeszcze w 2017r. Projekt pn. ?Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego? uzyskał dofinansowanie w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO), Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie została zawarta w sierpniu 2018 r.
Powiat Pilski otrzymał środki na utworzenie klubu, w tym na remont i wyposażenie pomieszczeń oraz funkcjonowanie na czas realizacji projektu. Finalizowane są właśnie prace remontowe pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 49 B o łącznej powierzchni 200 m2, w skład których wchodzi 6 pomieszczeń z przeznaczeniem na zajęcia, spotkania i warsztaty; kuchnia; dwie łazienki.

W systemie rotacyjnym z klubu będzie mogło korzystać nawet 40 osób, jednorazowo 20 osób, klub funkcjonować będzie 22 dni w  miesiącu, 8 h dziennie, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie to także w niektóre weekendy.  Prowadzone będą tam miedzy innymi zajęcia:

a)    zajęcia ruchowe/fizjoterapia,
b)    szkolenia edukacyjne (prelekcje, wykłady, spotkania np. z pierwszej pomocy, warsztaty prawne, kulinarne, rękodzielnicze),
c)    zajęcia z profilaktyki zdrowotnej (wg potrzeb: geriatra, pielęgniarka, diabetolog, ortopeda),
d)    działania kulturalno-oświatowe (m.in. prenumerata prasy, abonament RTV, wyjazdy do kina, teatru).

Obecnie trwa rekrutacja uczestników. Rekrutacja odbywa się będzie w trybie ciągłym i odpowiedzialne jest za nią Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

www.powiat.pila.pl