Zasady wydawania brązowych worków

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Słoneczna pogoda sprzyja prowadzeniu prac w przydomowych ogródkach. W sezonie od wiosny do jesieni zmienia się zasada wydawania worków na odpady biodegradowalne.

Do dziesięciu wystawionych brązowych worków na odpady biodegradowalne obowiązuje zasada: worek ? za worek. W praktyce oznacza to, że jeśli wystawiliśmy osiem brązowych worków z odpadami biodegradowalnymi, to operator zostawi nam osiem pustych brązowych worków. Jeżeli wystawimy już jedenaście lub więcej brązowych worków, to pracownicy operatora zostawią maksymalnie 10 pustych worków.

Warto jednak tak zaplanować prace, żeby jednorazowo nie wystawiać kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu wypełnionych po brzegi worków. Samochód, który odbiera odpady, ma ograniczoną pojemność. Jeżeli w jednym dniu przy kilku posesjach zostanie wystawionych po kilkadziesiąt worków, pojazd się szybko zapełni i operator nie będzie w stanie odebrać odpadów od wszystkich mieszkańców.

Pamiętajmy, aby tak jak we wszystkim, zachować umiar, ponieważ opłata za odbiór odpadów w całym związku jest taka sama dla wszystkich osób, które wytwarzają duże ilości bioodpadów, bo mają nieruchomości gruntowe, jak dla tych, którzy wytwarzają bioodpady wyłącznie w gospodarstwie domowym.

Dlatego zachęcamy do kompostowania odpadów biodegradowalnych. Dzięki temu powstanie kompost, nazywany ?czarnym złotem ogrodników?. To naturalny, przyjazny dla środowiska i zdrowia człowieka nawóz, który bardzo dobrze użyźni glebę.

Jeżeli mamy większą ilość odpadów biodegradowalnych, można odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Warto jednak wcześniej zadzwonić do PSZOK-u i zapytać czy jest miejsce w kontenerze.

Źródło: PRGOK w Pile