Zdalna sesja i ważne decyzje

Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. Powiat Pilski stara się o kolejne środki dla Szpitala Specjalistycznego w Pile, tym razem o dofinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu wartości 2,2 mln zł. Zamierza również uruchomić w szkołach średnich klasy przygotowania wojskowego, a w czerwcu rusza już z realizacją II etapu projektu “Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”.

W trudnych czasach epidemii władze Powiatu Pilskiego intensywnie pracują i  podejmują ważne decyzje dla mieszkańców. Takie zapadły właśnie podczas nadzwyczajnej XX już sesji Rady Powiatu w Pile, która odbyła się w trybie zdalno-korespondencyjnym.

Zmieniamy Szpital Specjalistyczny w Pile

Pilski szpital to największa placówka medyczna w  północnej Wielkopolsce. Wykonuje coraz więcej  specjalistycznych zabiegów, również onkologicznych dlatego potrzebuje nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i operacyjnych.

– Obecnie chcemy doposażyć oddziały szpitalne w taki właśnie sprzęt wartości ok. 2,2 mln zł. W obecnej sytuacji bez środków z zewnątrz szpital nie jest jednak w stanie sam sfinansować tak dużych zakupów. Jako Powiat Pilski wspieramy funkcjonowanie i modernizację placówki (od 2015 do chwili obecnej przekazaliśmy po raz pierwszy w historii rekordowe ponad 5 mln zł) i sięgamy również po dotacje z budżetu państwa ? tłumaczy Eligiusz Komarowski, starosta pilski i kontynuuje. –Dlatego niebawem sięgniemy po kolejną dotację, składając wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie zakupu potrzebnego sprzętu w wysokości blisko 1,8 mln zł; pozostałe ok. 440 tys. zł sfinansuje Powiat Pilski z własnego budżetu ? dodaje starosta.

Radni Powiatu zgodzili się już na stosowne zmiany w budżecie, które umożliwią złożenie wniosku do Wojewody o dofinansowanie. Doposażone mają być cztery oddziały: ginekologiczno-położniczy, chirurgii ogólnej, okulistyczny i  urologiczny, ale nowy sprzęt będzie służył wszystkim pacjentom.

W planach jest m.in. zakup:
–  aparatu USG śródoperacyjnego z echoendoskopem (wart ok. 1 mln zł)
–  nowoczesnego systemu centralnego nadzoru okołoporodowego,
–  laparoskopu 4K
–  USG okulistycznego,
– mobilnego aparatu RTG,
– sprzętu do diagnostyki i zabiegów urologicznych
–  łóżek rehabilitacyjnych z osprzętem.

Klasy wojskowe w szkołach średnich
Władze powiatu zamierzają w 6 szkołach średnich otworzyć oddziały przygotowania wojskowego, w których uczniowie mogliby zdobyć atrakcyjne zawody i umiejętności o profilu wojskowym: w Zespole Szkół Technicznych – technika i mechanika pojazdów samochodowych, w Zespole Szkół Ekonomicznych – technika informatyka, w  Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – technika żywienia, w Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (sportów obronnych), w Zespole Szkół przy Teatralnej (technika logistyka), a w CKZU  w Wyrzysku (technika programisty).

– To dla młodzieży będzie wyjątkowa okazja do zdobycia nie tylko dobrego wykształcenia, ale również stopni wojskowych. Radni Powiatu także pozytywnie zaopiniowali ten pomysł, co pozwoli nam na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia do Ministerstwa Obrony Narodowej i wierzę, że odpowiedź będzie pozytywna ? mówi starosta Eligiusz Komarowski.

Następne 2 lata z eko-edukacją
Urząd Marszałkowski w Poznaniu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatu Pilskiego i przyznał dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł na realizację II etapu projektu Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim, wartości 2 mln 100 tys. zł.
Radni podczas sesji zdecydowali też o wprowadzeniu projektu do budżetu i Wieloletniej  Prognozy Finansowej i już w czerwcu Powiat ruszy z jego realizacją: budową kolejnych ścieżek edukacyjnych, rozbudową Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO w Pile, czy budową punktu Edukacji  Ekologicznej przy MDK Iskra w Pile.

Podczas pierwszej w historii sesji Rady Powiatu w Pile zorganizowanej w trybie zdalnym radni głosowali korespondencyjne.
Uważam, że wszelkie procedury bezpieczeństwa i demokratycznego głosowania wypełniliśmy ? podsumował  Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu w Pile.

Powiat Pilski