Złote gody – jubileusze miłości

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. 14 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się wyjątkowa i wzruszająca uroczystość. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Jadwiga i Stanisław Hubarowie, Genowefa i Bogdan Kucalowie,  Alicja i Zenon Sajowie  oraz Józefa i Tadeusz Kłysowie.

Złote Gody to jubileusz niezwykły, to okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.

Wyrazem uznania wielkiej wartości jubileuszu Złotych Godów jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za godne, długie pożycie małżeńskie, będące  pięknym przykładem dla młodych ludzi.

Piątkowej uroczystości towarzyszyła podniosła i serdeczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ muzyczny utalentowanych dziewcząt ze Studia ESTI, prowadzonego przez Estrę Naczk-Suską.

Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym ?Sto lat”. Uroczystość poprowadziła kierownik USC – Ewa Spychalska.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

 

Tekst: E. Spychalska

Kierownik USC w Wałczu