Złote i Srebrne Eskulapy 2022

Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie

Odznaczenia nadawane przez Delegaturę w Pile są przyznawane już od 20 lat. Złotym Eskulapem odznaczani są lekarze i lekarze dentyści po 50 latach od uzyskania prawa wykonywania zawodu, natomiast Srebrne Eskulapy są przyznawane po 25 latach. Otrzymują je tylko te osoby, które swoją postawą oraz osiągnięciami zawodowymi stanowią wzór do naśladowania dla koleżanek i kolegów.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 4 czerwca na terenie Delegatury w Pile. W wydarzeniu wzięli udział: przewodnicząca Delegatury w Pile lek. Joanna Harbuzińska-Turek, prezes ORL WIL dr n. med. Krzysztof Kordel, wiceprezes ORL WIL lek. Marcin Karolewski oraz skarbnik ORL WIL lek. Michał Dopierała.

– Jest to na pewno szczególne wydarzenie w życiu delegatury – podkreśla lek. Joanna Habuzińska-Turek. – Odznaczenia nie są przyznawane tylko z uwagi na czas, jaki upłynął od uzyskania dyplomu. Na to odznaczenie trzeba sobie zasłużyć, zarówno ścieżką zawodową i dokonaniami na tym polu, ale także postawą życiową, czyli przyzwoitością, uczciwością także poza pracą – dodaje.

W tym roku Delegatura w Pile przyznała 18 Złotych oraz 12 Srebrnych Eskulapów. Z różnych względów, często problemów zdrowotnych, nie wszyscy laureaci mogli odebrać wykonaną z cennych kruszców przypinkę osobiście.

– Od wielu lat mam przyjemność gościć na tej imprezie, zresztą cały czas mówiłem, że to był genialny pomysł koleżanek i kolegów z Piły – zaznacza dr n. med. Krzysztof Kordel.

– Praca lekarza to nieustanny pośpiech, nieustanne gnanie gdzieś do przodu, a takie imprezy pozwalają nam się zatrzymać, zauważyć tej mijający czas, lata pracy jakie mamy za sobą – zauważył podczas uroczystości lek. Marcin Karolewski.

W roku 2022 odznaczeni zostali:

ZŁOTE ESKULAPY:

 • Elżbieta Andrzejak
 • Witold Czech
 • Teresa Czujko-Wierciuch
 • Jerzy Filipski
 • Jan Hołoś
 • Wielisława Kaliska
 • Jadwiga Kiełczawa
 • Zdzisława Klucznik-Dusikowska
 • Krystyna Kubat
 • Aleksandra Kwaszyńska
 • Marian Maciuba
 • Mirosława Olszewska
 • Jan Olszewski
 • Włodzimierz Różalski
 • Zofia Stefankiewicz
 • Ewa Warduleńska
 • Aleksandra Winowska
 • Anna Ziętkiewicz

 SREBRNE ESKULAPY:

 • Magdalena Haase-Grzebita
 • Lucyna Kotecka-Baran
 • Bartosz Kowalski
 • Mariusz Łabędzki
 • Edyta Newska
 • Dariusz Newski
 • Honorata Nowak
 • Przemysław Olejnik
 • Dariusz Ścierwicki
 • Agnieszka Świderska-Czerniel
 • Małgorzata Walewska
 • Ewa Winnicka

Źródło: Wielkopolska Izba Lekarska https://wil.org.pl/zlote-i-srebrne-eskulapy-2022/