Zmiany i wyróżnienia w pilskiej jednostce

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W sali konferencyjnej pilskiej jednostki miała miejsce uroczystość powierzenia obowiązków służbowych nowemu kierownikowi Posterunku Policji w Białośliwiu. Odczytane zostały również podziękowania Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Piotra Mąki skierowane do funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego.

25 września 2020 roku, na sali konferencyjnej KPP w Pile miała miejsce uroczystość, podczas której dotychczasowy Kierownik Posterunku Policji w Białośliwiu st. asp. Dawid Piechowiak rozkazem personalnym został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży. Obowiązki na stanowisku nowego kierownika zostały powierzone sierż. sztab. Mateuszowi Tomczyńskiemu, który dotychczas realizował zadania służbowe w Komisariacie Policji w Wyrzysku.

Na uroczystości, której gospodarzem był nadkom. Mariusz Wiśniewski ? Komendant Powiatowy Policji w Pile oprócz kadry kierowniczej i policjantów, obecny był również Burmistrz Gminy Białośliwie – Krzysztof Rutkowski oraz Burmistrz Gminy Miasteczko Krajeńskie – Krzysztof Oświecimski. Nie zabrakło także Przewodniczących Zarządów Terenowych Policyjnych oraz Cywilnych Związków Zawodowych ? asp. sztab. Sebastiana Sonnenberga oraz Pani Anny Podemskiej.

Podczas przemówienia szef pilskich policjantów podziękował za dotychczasową służbę st. asp. Dawidowi Piechowiakowi. Życzył dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Komendant Powiatowy Policji w Pile wyraził przekonanie, że sierż. sztab. Mateusz Tomczyński z powodzeniem będzie realizował powierzone mu zadania na stanowisku kierownika posterunku.

Włodarze Białośliwia oraz Miasteczka Krajeńskiego podziękowali za bardzo dobrą dotychczasową współpracę. Jednocześnie zapewnili, że w dalszym ciągu będą wspierać działania i rozwiązania, których celem jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego.

W dalszej części uroczystości wyróżnieni zostali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ? sierż. sztab. Marcin Klocek oraz sierż. sztab. Grzegorz Ozga. Policjanci podczas wykonywaniu obowiązków służbowych w sierpniu br., wykazali się empatią i profesjonalizmem. Uczestnicy zdarzenia drogowe postanowili podziękować policjantom, którzy udzielil im pomocy. Postawa i działania policjantów zostały docenione również przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąkę. Specjalne podziękowania funkcjonariusze otrzymali z rąk nadkom. Mariusza Wiśniewskiego.

Mł. asp. Jędrzej Panglisz

KPP Piła