Zobacz jaka część Twoich pieniędzy przeznaczana jest miesięcznie na poszczególne cele

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. Pod adresem http://trzcianka.pl/prezentacja-budzetu/ można dowiedzieć się, jak dzielone są środki budżetowe Gminy Trzcianka w 2020 roku.

Zaglądając pod powyższy link znajdziecie Państwo informacje o tym, jaki jest nasz własny wkład do budżetu całej gminy. Po określeniu swoich dochodów algorytm wyliczy średniomiesięczne proporcje naszych podatków w stosunku do budżetu całej gminy.

Można dowiedzieć się m.in. jaka kwota z naszych podatków przeznaczana jest na kulturę, czy sport.

 UM Trzcianka