ZST W PILE NAWIĄZAŁ WSPÓŁPRACĘ Z WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Zespół Szkół Technicznych w Pile pozyskał kolejnego partnera naukowego, tym razem renomowaną Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Współpraca obejmie m.in. prowadzenie zajęć pokazowych w ZST w Pile przez nauczycieli akademickich.

Wojskowa Akademia Techniczna prowadzi edukację i badania naukowe na najwyższym poziomie. Stanowi zaplecze dydaktyczne, eksperckie i naukowo – badawcze Ministra Obrony Narodowej. Wychowuje studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo. Cel dydaktyczny jest zbieżny z tym, który realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych w Pile, w szkole która nieustająco dba o unowocześnienie treści, metod i form kształcenia.

W szkole funkcjonują klasy przygotowania wojskowego oraz CyberMIl z Klasą, kształcącą uczniów w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa.
– Celem podpisanej umowy są działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki. Współpraca z tak renomowaną uczelnią z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla naszych uczniów – mówi Daria Szostak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile, która podpisała umowę z WAT w Warszawie.

Umowa oprócz zajęć pokazowych dla uczniów obejmuje również:  
– współpracę z nauczycielami Zespołu Szkół np. w doborze treści programowych zajęć;
– współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym: olimpiad, sesji, festiwali nauki, dni otwartych,
– współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych;
– zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych;
– utworzenie na stronie internetowej WAT połączeń ze stroną ZST w Pile,
– dostarczanie publikacji naukowych wydawanych przez WAT, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym w Zespole Szkół Technicznych w Pile.

powiat.pila.pl