4 miliony na unowocześnienie szkół

Najnowsze Piła Wydarzenia

Powiat Pilski pozyskał blisko 4 mln zł ze środków unijnych na unowocześnienie szkół średnich o profilu zawodowym oraz na szkolenia i kursy dla uczniów i nauczycieli.   

Na dodatkowe fundusze w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostało złożonych siedem wniosków. Aż sześć z nich otrzymało pozytywną ocenę, co jest rekordem w skali Wielkopolski. Wkład własny powiatu wyniesie niespełna 19 tysięcy złotych, co stanowi tylko pół procenta wartości dofinansowania.

Pracownie zmienią się nie do poznania
W sumie zmodernizowanych zostanie 29 pracowni szkolnych. Najwięcej, bo aż 14 znajdzie się w Zespole Szkół Budowlanych w Pile.
-Naszą intencją jest to, by uczniowie już w szkole mogli zacząć praktyczną naukę zawodu. Chcemy iść w tym kierunku i obecne starania właśnie są na to skierowane. Dlatego tak nas cieszy możliwość zmodernizowania aż tylu pracowni – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Prawie 1000 osób zyska wsparcie
Ze środków skorzysta 916 uczniów i 52 nauczycieli, którzy w ramach projektu będą mogli wybrać z 65 rodzajów szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.
-Dzięki tym środków skorzysta nasza młodzież,  polepszy się nasza baza oświatowa, skorzystają z nich również nauczyciele. Na dokształcanie  nauczycieli, które obejmie również studia podyplomowe, planujemy przeznaczyć 200 tysięcy złotych  zauważa starosta.

Kursy prawa jazdy za darmo 
To właśnie młodzież będzie największym beneficjentem tych środków. Pełna kwota przekazana na kursy i staże  wyniesie 1 mln 700 tysięcy złotych. Najbardziej atrakcyjną formą wsparcia dla uczniów jest sfinansowanie kursu na prawo jazdy.
Program zaczyna się już w marcu. Uczniowie w pełni skorzystają z odnowionych pracowni już w nowym roku szkolnym.  Więcej o korzyściach płynących z realizacji unijnego programu młodzież oraz ich rodzice mogą się dowiedzieć na Pilskich Targach Edukacyjnych.

Szkoły uczestniczące w projektach:
Zespół Szkół Budowlanych w Pile
Zespół Szkół technicznych w Pile
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

Powiat Pilski