Herb powiatu chodzieskiego zmienił oblicze

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Podczas ostatniej sesji radni zatwierdzili wzór nowego herbu powiatu. Zaprojektował go autorski zespół projektowy z Poznania. Dotychczasowy, uchwalony w 2003 roku statutowy wizerunek herbu powiatu chodzieskiego uznany został przez Wojewodę Wielkopolskiego za nieważny z uwagi na niepoddanie jego wzoru ustawowej procedurze opiniowania przez ministra właściwego dla spraw administracji publicznej. Nowy nawiązuje do herbu miasta powiatowego oraz podkreśla związek z Wielkopolską.

 

                                                                        Nowy herb powiatu chodzieskiego

Przygotowanie nowego herbu poprzedziły badania oraz konsultacje społeczne. Wzięto pod uwagę wszelkie aspekty, od historycznych, po stylistykę i zasady prawidłowej kompozycji. W efekcie zaprezentowano Radzie Powiatu profesjonalny projekt, spełniający wymogi graficzne i heraldyczne.

Na pytanie dlaczego zmieniono herb powiatu, odpowiada starosta Mirosław JuraszekOd czasu uchwalenia statutu powiatu, a więc prawie przed dwudziestu laty, mieliśmy herb, który nie odpowiadał zasadom heraldyki. W herbie znalazło się kilka błędów, które popełniono tworząc w pośpiechu powiaty oraz ich symbole. Powołaliśmy profesjonalny zespół, którego zadaniem było przygotowanie herbu, nawiązującego do symboli Chodzieży oraz województwa i zgodnego z wszelkimi zasadami heraldycznymi. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej i został zaakceptowany przez Radę Powiatu. Nowy herb stanowi połączenie wizerunku uszczerbionego orła wielkopolski oraz stylizowany wizerunek trzech złotych blankowanych wież, osadzonych na pięciu złotych cegłach muru miejskiego. Liczba cegieł odnosi się do ilości gmin stanowiących wspólnotę samorządową powiatu. Całość osadzona jest na tarczy późnogotyckiej typu hiszpańskiego. Herb został opracowany przez wybitnych specjalistów, którzy przygotowali już wiele herbów innych powiatów oraz województwa. Mamy więc pewność, że nowy herb będzie elementem trwałym i spełniającym wszystkie wymogi.

Flagę wręczono osobiście staroście Mirosławowi Juraszkowi podczas sesji Rady Powiatu. Powiat Chodzieski, jako kolejny dołączył do grona samorządów, które uporządkowały swoją symbolikę. Mieszkańcy mogą być dumni z podjętej rewitalizacji i jej efektu.

(Red.)