Kastracja i sterylizacja zwierząt z dofinansowaniem gminy

Najnowsze Piła Wydarzenia Zwierzęta

Rusza “Program dofinansowania do zabiegów sterylizacji, kastracji  i elektronicznego znakowania psów i kotów należących do mieszkańców gminy Piła”, który finansowany będzie z budżetu miasta.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Piły do 15 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu Miasta Piły na rok 2022.

Wnioski można składać w terminie od 25 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r.

Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez tut. Urząd. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch zwierząt.

Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów na:
zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów w wysokości do 50% poniesionych kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 250 zł na jedno zwierzę domowe oraz 100% dofinansowania w przypadku elektronicznego znakowania zwierząt

Z usługi można skorzystać w jednym z gabinetów weterynaryjnych, z którym tut. Urząd podpisał umowę:
1. Przychodnia Weterynaryjna „Dona” ul. Kryniczna 1A , 64-920 Piła,
2. Przychodna Weterynaryjna „Animals” ul. Śniadeckich 94, 64-920 Piła,
3. Przychodnia Weterynaryjna „REX” ul. Czarnkowska 16, 64-920 Piła,
4. Przychodnia Weterynaryjna „SPECVET” ul. Kazimierza Wielkiego 17/lok U1, 64-920 Piła,
5. Przychodnia Weterynaryjna „Zwierzak” ul. Łowiecka 12C, 64-920 Piła,
6. Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt „RYŚ” ul. Podgórna 5, 64-920 Piła,
7. Gabinet Weterynaryjny Jarosław Matuszewski, ul. Lutycka 61, 64-920 Piła,
8. Przychodnia Weterynaryjna „AS” Maciej Skowyra, ul. Mieszka I 17, 64-920 Piła,
9. Przychodnia Weterynaryjna „GEKON”, ul. Wawelska 21, 64-920 Piła.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji?
1. Wypełnić wniosek pn. “WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU KASTRACJI / STERYLIZACJI / ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA PSA / KOTA W ROKU 2022” (Do pobrania w załącznikach).
2. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki.
3. Dostarczyć ww. wniosek wraz z załącznikami do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły, parter, pok. 7A (W czasie pandemii miejscem składania wniosków jest skrzynka podawcza znajdująca się przed Urzędem Miasta Piły).
4. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wydane skierowanie upoważniające wnioskodawcę do dokonania zabiegu.
5. W gabinecie weterynaryjnym koszt zabiegu zostanie pomniejszony.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia bezdomności psów i kotów, co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. Natomiast chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.

  • Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Zdjęcie: pixabay.com
  • Miasto Piła