Wiało, grzmiało i padało

Na sygnale Najnowsze Złotów

POWIAT ZŁOTOWSKI.  2 sierpnia nawałnica przeszła nie tylko nad Wałczem, ale również powiatem złotowskim. Strażacy byli wzywani do kilku interwencji.

Zdarzenia te związane były z usuwaniem powalonych drzew, konarów i gałęzi z powierzchni jezdni. Odnotowano również pompowanie wody z piwnic. Zadania te realizowane były w obrębie miejscowości Łąkie i Trudna na terenie gminy Lipka, w Zakrzewie, Lotyniu i Brokęcinie.

 (WM)

 Źródło: PSP Złotów