Festyn dla dzieci z Jastrowia pt. ,, Korczakówka “

Kultura Najnowsze Regiony Złotów
JASTROWIE.  10 czerwca 2019 roku wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. dr.
Janusza Korczaka w Jastrowiu kolejny raz przygotowały festyn dla dzieci z Jastrowia pt:
„Korczakówka”. Ideą corocznego festynu jest wcielanie w życie zasad, które głosił nasz
patron Janusz Korczak.
W tym roku wychowanki we współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy
Pozaszkolnej w Złotowie przygotowały przedstawienie „ Kaczka Dziwaczka” na które zostały
zaproszone dzieci z placówek oświatowych w Jastrowiu.
Na terenie ośrodka zaś odbył się festyn dla przedszkolaków z Przedszkola
Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu. Dzieci mogły pomalować buzie, wziąć
udział w wielu pasjonujących grach i konkursach. Dzięki uprzejmości strażaków z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu przedszkolaki i wychowanki mogły zapoznać się z
wyposażeniem wozu strażackiego oraz zobaczyć jak ciężko obsługuje się węże strażackie.
Foto i info: Joanna Lipińska