Kto zostanie Królem Kurkowym?

Najnowsze Piła Wydarzenia

WYSOKA.  20 czerwca odbędzie się  Strzelanie Zielonoświątkowe Bractwa Kurkowego w Wysokiej. To najważniejsze ze strzelań statutowych Braci Kurkowych, gdyż Król Zielonoświątkowy otrzymuje jednocześnie tytuł Króla Kurkowego A.D. 2019 i ma prawo do noszenia Łańcucha Królewskiego, Przez cały rok opiekuje się także bracką armatą.

Tym razem fundatorami tarcz honorowych są: Siostra Patrycja Liebrecht, Brat Jan Mrotek oraz Brat Andrzej Bator.

 (Red.)