Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia starosty

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Od lat powiat chodzieski wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół, dla których jest organem prowadzącym. Nie inaczej jest także w roku bieżącym.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 49 uczniów otrzymało stypendia starosty chodzieskiego za wybitne wyniki w nauce (800 złotych), natomiast 7 zostało docenionych za sukcesy odnoszone w zawodach sportowych (1500 złotych). W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 budżet powiatu przeznaczy na ten cel 47 600 złotych.

Piotr Szkoda

(fot. Starostwo Powiatowe w Chodzieży)