Wolne media – manifestacja w Pile

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

PIŁA. Przed zapowiadaną na jutro w Sejmie debatą o „lex TVN”, dzisiaj w około osiemdziesięciu polskich miastach odbyły się protesty w obronie wolnych mediów. Manifestowali również pilanie.

Protesty w całym kraju odbywały się pod hasłem : „Wolne Media, to Wolni Ludzie, a Wolni Ludzie, to Wolna Polska!”
Na Placu Konstytucji 3 Maja w Pile zgromadziło się kilkaset osób. Pojawiły się też hasła: “Sto lat dla TVN”, “TVN – jesteśmy z Wami”, ” Wolni ludzie, wolne media, wolna Polska”.

-My, obywatele i obywatelki o rozmaitych poglądach i profesjach, wierni swoim różnym przekonaniom i wyznaniom, pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, z polskich miast, miasteczek i wsi, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, “w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny” – stajemy razem – by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce – odczytała apel Izabela Milewska z KOD-u.

 Daria lubońska, liderka ruchu Polska 2050 w powiecie pilskim podkreśliła.

 -Wolność mediów, to wolność obywateli. Jako Polska 2050 będziemy bronić wolności słowa z pełną determinacją. Nie pozwólmy, aby jedyny słuszny przekaz płynął z Nowogrodzkiej. Razem możemy więcej!

Wiktor z Młodej Lewicy: –Dzisiaj doświadczamy kolejnego zamachu PiS-u na naszą wolność. My młodzi ludzie wiemy jak ważne są wolne media, ponieważ media są jednym z fundamentów demokratycznego państwa. Stanowicko całej lewicy jest jasne – mówimy stanowcze NIE tak zwanej ustawie „lex TVN”.

Manifestację w Pile zorganizowali: Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Piła Ponad Podziałami, Lewica Razem, Polska 2050, Młodzi Demokraci, Młoda Lewica oraz przedsiębiorca Krzysztof Rauhut.

Przyypomnijmy. Na początku lipca do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, który ma zapobiec przejęciu kontroli nad nadawcami telewizyjnymi przez „dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”. Innymi słowy, rząd PiS chce  ograniczyć koncesje dla mediów z zagranicznym kapitałem, tak by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru  Gospodarczego.

Projekt noweli pojawił się  w momencie, kiedy o odnowienie koncesji zabiega stacja TVN 24, która należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Stacja już rok temu złożyła wniosek o przedłużenie koncesji. Ta obecna wygasa  26 września 2021 roku.

(Red.)

Fot. (fb)