Wycinają drzewa w Parku Miejskim

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Zarząd Dróg i Zieleni w Pile rozpoczął w Parku Miejskim usuwanie drzew stanowiących bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia mieszkańców. 

Wytypowane drzewa są w bardzo złym stanie zdrowotnym, co potwierdziła opinia dendrologiczna sporządzona przez zespół pod kierownictwem profesora Marka Siewniaka. Na wycinkę drzew zezwolenie wydał Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Obecnie prowadzone prace są kolejnym etapem przebudowy zamierającego, między innymi w skutek znacznych wahań poziomu wód gruntowych, drzewostanu parkowego. Wcześniejszy etap obejmował wykonanie prac zabezpieczających najcenniejsze przyrodniczo okazy drzew, polegających na założeniu elastycznych wiązań linowych w koronach koron drzew i usunięciu posuszu.

Na terenie parku zostaną posadzone nowe drzewa o gatunkach dostosowanych do warunków siedliskowych panujących w parku i znacznie wzbogacających skład gatunkowy zadrzewienia parkowego.

W tym tygodniu także w rejonie ul. Podgórnej prowadzone będą prace związane z usuwaniem drzew znajdujących się w bardzo złym stanie zdrowotnym i stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa między innymi dla uczestników ruchu drogowego. Przypominamy, że jest to rejon gdzie uczęszczają piesi, rowerzyści i odbywa się ruch samochodowy. Drzewa rosną także w sąsiedztwie garaży.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
 Fot./video: Agnieszka Norkowska