Zapuść się z nami w dzikie ostępy!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Jak dużą odległość z +, w którym mieszkasz, musisz pokonać, by znaleźć się wśród dzikiej przyrody? Czy możesz tam dojść na piechotę? Jeśli tak, masz wiele szczęścia ? być może współcześni rodzice są ostatnim pokoleniem, które w dzieciństwie doświadczyło bliskiego kontaktu z przyrodą i jest w stanie zapewnić go swoim dzieciom. Zespół deficytu natury jest jednym z ważniejszych problemów w skali globalnej. Dlatego, aby mu zapobiec, w niedzielę 22 marca zapuść się z nami w dzikie ostępy pilskich lasów!

Nadnotecki Instytut UAM w Pile wraz z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra oraz Polskim Towarzystwem Leśnym – Kołem przy UAM w Pile i Kołem przy Nadleśnictwie Zdrojowa Góra zapraszają na wiosenną wycieczkę uniwersytecką. Powodów do wspólnego spaceru znajdzie się wiele. Tym razem będziemy świętować Pierwszy dzień wiosny, Międzynarodowy Dzień Lasów i Światowy Dzień Wody. To dobry moment by uświadomić sobie jak wielką rolę odgrywa woda w lasach i jak wielkie zagrożenie dla życia człowieka i innych organizmów niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Trasa wycieczki (ok 5 km) prowadzić będzie przez leśnictwo Stobno. Na szlaku poznawać będziemy bogactwo dwóch obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000 ? ?Ostoja Pilska? i ?Nadnoteckie Łęgi?, chroniących cenne siedliska leśne i wodne. W trakcie wędrówki przybliżymy rolę bagien i mokradeł w przyrodzie i ich znaczenie dla człowieka. Przyjrzymy się działaniom ochronnym w celu zachowania tych cennych siedlisk, prowadzonych przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra. Nie zabraknie ciekawych obserwacji przyrodniczych i pogadanek krajoznawczych związanych z regionem. Wędrówkę zakończymy wspólnym ogniskiem (prosimy o zabranie kiełbasek i prowiantu).

Zbiórka 22 marca 2020 roku o godz. 9.00 na parkingu leśnym przy jez. Stobno (Leśnym). Kontakt: mateusz.gutowski@amu.edu.pl, tel. 61 829 34 62

Wycieczka ma charakter otwarty, wstęp jest wolny a osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu pod opieką osoby dorosłej lub po okazaniu zgody rodzica/prawnego opiekuna.

Wspólnie przywitajmy najpiękniejszą porę roku!

Mateusz Gutowski

UAM