Kolejny etap odmrażania sportu w Trzciance

Najnowsze Sport Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. Od 18 maja, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu wprowadzone zostały nowe wytyczne na obiektach sportowych. Z infrastruktury o charakterze otwartym od poniedziałku może korzystać więcej  osób niż dotychczas, pojawiła się możliwość otwarcia sal i hal sportowych. W dalszym ciągu nieczynne pozostają siłownie i kluby fitness.
Niezmiennie osoby chcące korzystać z boisk podlegać będą weryfikacji poprzez zgłoszenie ilości osób
wchodzących na dany obiekt. Do momentu wejścia na płytę bezwzględnie obowiązuje nakaz zasłaniania
twarzy oraz zachowanie dystansu społecznego.
W przypadku boisk niepełnowymiarowych, jednocześnie przebywać może do 14 osób i 2 trenerów, natomiast na pełnowymiarowej płycie przebywać może 22 zawodników i 4 trenerów. Obowiązkowa jest także dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających dany obiekt.
Należy korzystać wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego. Nie będzie możliwe korzystanie z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu, aby zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób. Przed wejściem kolejnej grupy odczekać należy 15 minut. Osoba dokonująca rezerwacji, opiekun lub trener odpowiada za przestrzeganie wszelkich zaleceń przez wszystkich uczestników biorących udział w treningu.
Od 18 maja są udostępnione sale i hale sportowe. Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać
z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni:
• do 300 m² – 12 osób korzystających, 1 trener,
• od 301 m² do 800 m² – 16 osób korzystających, liczba trenerów 2,
• od 801 m² do 1000m² – 24 korzystających, liczba trenerów 2,
• powyżej 1000m² – 32 korzystających, liczba trenerów 3.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych obowiązują  zasady takie jak:
weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt, brak możliwości korzystania z szatni i
węzła sanitarnego (poza WC), korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, szczegółowe wytyczne Polskich
Związków Sportowych dotyczące formuły prowadzenia zajęć.
Od powyższych reguł nie ma żadnego odstępstwa. Osoby, które nie będą się stosować do zaleceń będą
wypraszane z obiektów.
Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance otwarte będzie w godzinach od 10:00 do
21:00 (od 1 czerwca od 10:00 do 22:00). Kompleks boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance czynny
będzie od godziny 15:00 do 19:00. Natomiast lekkoatleci będą mogli skorzystać z kompleksu boisk przy
Piotra Skargi 56 w godzinach od 7:00 do 20:00, szkółki i kluby piłkarskie zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Hala Sportowo-Widowiskowa w Trzciance czynna, po wcześniejszej rezerwacji, od 8:00
do 22:00.
Więcej informacji o obowiązujących obostrzeniach przeczytać można w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
 Marcin Grabski/UM Trzcianka