Wizyta z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

Prace nad nową bieżnią lekkoatletyczną dobiegają końca! Stadion Miejski w Trzciance odwiedziła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w skład której wchodzili Tomasz Wiktor Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki wraz ze swoimi pracownikami.

Prócz tego wraz z Burmistrzem i przedstawicielami Urzędu Miejskiego Trzcianki ocenili prace remontowe stropodachu budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance, wykonane w ramach zadania pn. „Poprawa warunków szatniowo-sanitarnych w budynku szatni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzciance”, a także odwiedzili inwestycję przy ul. Gorzowskiej pn. „Zagospodarowanie turystyczne jeziora Logo – budowa punktu serwisowego dla kamperów w Trzciance”, na której realizację również pozyskano wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

trzcianka.pl