Chcą stowarzyszenia, by nadzorować budowę S10

Najnowsze Piła Wałcz Wydarzenia

PIŁA. Samorządowcy i politycy z ponad  40 samorządów województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, chcą przyśpieszenia prac nad budową drogi S10. Wszyscy opowiedzieli się  za powstaniem Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10. Jedno ze spotkań w tej sprawie odbyło się w piątek w Pile.

Samorządy zgodnie  podkreślają ogromne znaczenie tej inwestycji. Szybka, ale co bardzo ważne, tylko  kompleksowa  budowa S10 – ich zdaniem – przyniesie wymierne korzyści i będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju gmin, powiatów i regionów, a w szczególności dla funkcjonujących tam  przedsiębiorstw.

Między innymi w tym celu chcą powołać Stowarzyszenie Droga Ekspresowa, które zdaniem senatora RP Grzegorza Napieralskiego „powinno łączyć, bez względu na poglądy i opcje polityczne”,  a którego  zadaniem byłoby właśnie  propagowanie znaczenia S10 i podejmowanie działań  zmierzających do  jak najszybszej budowy drogi.

Jedną z takich inicjatyw jest propozycja umieszczenia biura stowarzyszenia w Wałczu, co – zdaniem Cezarego Szeligi,  radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – pogodzi  polityków z Torunia i Bydgoszczy. A dodatkowym atutem takiej lokalizacji  jest również bliskość Piły.

Uczestnicy spotkania pracowali także nad projektem statutu stowarzyszenia i projektem uchwały, która pozwoli  samorządom na przystąpienie do organizacji.

Kolejne spotkanie w sprawie S10 odbędzie się w październiku w Toruniu.

 (WM)