100 lat w zdrowiu i miłości!

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. 1 lipca w sali Ośrodka Kultury w Jastrowiu uczczone zostały jubileusze 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

W uroczystości udział wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu Krzysztof Bzowski, Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Agnieszka Głyżewska ? Klofik, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jastrowiu Marta Wojtkowiak oraz Jubilaci, Państwo: Czesława i Edward Wyszyńscy, Maria i Eugeniusz Graczkowscy, Danuta i Władysław Godzik oraz Maria i Zbigniew Wolniak.  Jubilatom towarzyszyło grono najbliższych osób, co dowodziło jak ważna jest dla Nich rodzina również w tym wyjątkowym dniu.

Uroczystość poprowadziła Kierownik USC, która w ciepłych słowach pogratulowała Jubilatom dotrwania do tak pięknego momentu, jakim jest świętowanie zawartego ponad pół wieku temu małżeństwa. Podkreśliła, że zorganizowanie tej uroczystości jest wyrazem okazanego należnego szacunku za wytrwałość i małżeńską wierność.

Codzienny małżeński trud i poświęcanie dla rodziny i dla trwałości związku został dostrzeżony przez najwyższe władze państwowe naszego kraju. Burmistrz Piotr Wojtiuk w imieniu Prezydenta RP dokonał uroczystego aktu dekoracji “Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W ciepłych słowach burmistrz podziękował Jubilatom za wkład w rozwój Gminy i Miasta Jastrowie, życząc kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspomnienia w gronie najbliższych i w klimatycznej scenerii.

UGiM Jastrowie