W Skórce stanie maszt

Najnowsze Złotów

KRAJENKA-SKÓRKA.  W Urzędzie Miasta i Gminy w Krajence zakończyło się postepowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji dotyczącej  budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana w Skórce.

Ogłoszenia informujące i jednocześnie zachęcające mieszkańców do udziału w postępowaniu, zostały pod koniec czerwca br. zamieszczone na stronach gminy Krajenka, tablicach ogłoszeń w urzędzie, a także wywieszone na terenie Skórki. Do obecnego etapu postępowania nie wniesiono uwag.

65-metrowy maszt  stanie na obrzeżach wsi  pomiędzy rzeką Głomia a ul. Ogrodową,  na działce o numerze ewidencyjnym 189/2.

Wydanie decyzji przewidziane jest na  początek sierpnia. Stosowne informacje zostaną zamieszczone tak jak w poprzednich etapach postepowania, tj. na stronie BIP oraz na tablicach ogłoszeniowych w krajeńskim urzędzie i na terenie wsi Skórka.

(WM)