12 żołnierzy OT z powiatu pilskiego złożyło przysięgę

Najnowsze Piła Wydarzenia
POZNAŃ. 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej zapisała nową kartę w kronice wielkopolskiej historii. Przysięga złożona przez żołnierzy Brygady w 100. rocznicę przysięgi Wojsk Wielkopolskich do dziś wspominana jest z sentymentem. Spośród 233  osób, które 26 stycznia stanęło do przysięgi, aż 12 pochodzi z powiatu pilskiego, z czego 10 z samej Piły.
Jak było? Zapraszamy do filmowej retrospekcji…
https://www.youtube.com/watch?
v=WNLVNbWuvYY&fbclid=IwAR17f6Kv42TXACq_ygVr2y-
u5v1NPJQqELmgDYC7jLOCXHxQ9g2mO9MTHcQ
Uroczysta przysięga miała miejsce 26 I 2019 roku na Placu Wolności w Poznaniu.
-Data wydarzenia miała szczególny wymiar: połączyła celebrę najważniejszego wydarzenia w życiu żołnierza, jakim jest złożenie przysięgi z pierwszym oficjalnym świętem Brygady. Dzień naszej radości z utożsamienia, przejęcia bohaterskich tradycji jednostek i organizacji konspiracyjnych z Wielkopolski, a także ustanowienia gen. bryg. Stanisława Taczaka – pierwszego Dowódcy zwycięskiego
powstania patronem 12 WBOT, był dla nas dniem szczególnego zaszczytu i radości. Tym bardziej, że wszystko to zmaterializowało się w 100-lecie pierwszej przysięgi powstańców już jako żołnierzy Wojsk Wielkopolskich – powiedział płk Rafał MIERNIK, Dowódca wielkopolskiej brygady, dziękując przełożonym, żołnierzom, pracownikom brygady, wszystkim przyjaciołom za wsparcie i wysiłek podjęty w tym wymagającym roku formowania.
Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę blisko 18 tysięcy żołnierzy, z czego 15 tys. to żołnierze OT.
12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej ma już w swoich szeregach ok. 800 Terytorialsów, którzy zasilają bataliony w Lesznie i w Śremie. Łącznie z kadrą zawodową Brygada liczy już blisko 1000 żołnierzy.
-Przed nami nie mniej wymagający rok 2019. Kolejne wcielenia, szkolenia poligonowe oraz wyzwania formowania nowych batalionów, a także utrzymanie dobrego tępa przyrostu formacji ? to tylko niektóre z wyznaczonych standardów. Jako azymut wyznaczamy utrzymanie wysokiej kondycji szkoleniowej, którą osobiście określam jako priorytetowy czynnik potwierdzenia zdolności i wiarygodności jednostki w systemie potencjału obronnego kraju i regionu – zapowiedział płk Miernik.
Obecnie trwa rekrutacja kolejnych ochotników do wielkopolskiej brygady. Zważywszy, iż procedury kwalifikacyjne trwają około miesiąca, połowa lutego to dobry moment na podjęcie decyzji o wstąpieniu do służby dla tych, którzy jeszcze tej wiosny
chcieliby stanąć do przysięgi wojskowej. Najbliższe wcielenie 29 marca.
?
Anna Szymaniak
Rzecznik Prasowy
12 Wielkopolskiej Brygady OT