15 urodziny Amazonek

Chodzież Najnowsze Wydarzenia Zdrowie

Swoje urodziny obchodziła jedna z tych organizacji powiatu chodzieskiego, których działalność jest niezwykle istotna. Jubileusz piętnastolecia istnienia świętowało Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa wstążeczka”.

Wydarzenie, któremu patronował Starosta Chodzieski, zgromadziło w Chodzieskim Domu Kultury członkinie organizacji, siostrzane stowarzyszenia z całego regionu, a także rozlicznych przyjaciół. Tych ostatnich nie brakuje, bo działalność Amazonek to codzienna, trudna do oszacowania pomoc kobietom zmagającym się z nowotworem piersi. Tę pracę wiele osób docenia i wspiera.

Powiat chodzieski pomagał Amazonkom w organizacji szeregu wydarzeń i projektów na przestrzeni minionych piętnastu lat. Prezeska Stowarzyszenia Małgorzata Polzin podziękowała więc za dotychczasową współpracę przedstawicielom władz samorządowych – w imieniu powiatu pamiątkową statuetkę odebrał wicestarosta Mariusz Witczuk.

Nie obyło się bez wspomnień, wzruszeń, podsumowań, ale i planów na przyszłość. Wydarzenie uświetnił koncert cenionego Polskiego Chóru Męskiego pod batutą Piotra Jańczaka.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Chodzieży