2 miliony złotych dla Spółek Wodnych z Wielkopolski

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia Złotów

W 2021 roku z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego do spółek wodnych działających na terenie Wielkopolski trafi 2 mln zł dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji. Wsparcie otrzymają 123 spółki wodne.

20 sierpnia Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy przekazujące wsparcie dla spółek wodnych z terenu naszego regionu. Dzięki tym środkom spółki wodne otrzymają wsparcie na prowadzenie ich działalności związanej z przeprowadzeniem niezbędnych prac, regularnej konserwacji i modernizacji urządzeń wodnych i melioracyjnych. Prace te przyczyniają się do zapobiegania lub ograniczenia zjawisk suszy i skutków nadmiernych opadów, które cyklicznie pojawiają się w naszym województwie.

Po raz kolejny Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera finansowo niezbędne działania spółek wodnych z Wielkopolski. Kwota wsparcia w wysokości 2 mln zł została w pełni wykorzystana przez wnioskujących co dowodzi dużego zainteresowania programem już od kilku lat. Pomoc finansowa dla spółek jest realizowana od 2009 roku umożliwia regularną konserwację remonty i prace na urządzeniach wodnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury melioracyjnej oraz wodnej – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W tegorocznym naborze 123 wnioski spełniało kryteria programu i otrzymało dofinansowanie. Od początku realizacji program cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony spółek wodnych. Dotychczasowa kwota wsparcia, jaka trafiła do spółek od 2009 roku wynosi 19 mln zł. W 2016 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwiększył pulę środków z 1 mln do 2 mln zł na ten cel. Wsparcie finansowe udzielone w tym roku pokryje 33% wartości prac ujętych we wnioskach. Dowodzi to wysokich kosztów utrzymania całej infrastruktury w należytym stanie i konieczności wspierania tego sektora. Tylko systematyczne działania na różnych poziomach w tym obszarze pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo hydrologiczne naszego regionu.

Bartosz Zalas

UMWW