200 tys. zł na transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem

Interwencje kraj Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia
Ponad 200 tys. zł trafi do organizacji zajmujących się magazynowaniem i transportem żywności działających na terenie Województwa Wielkopolskiego. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z organizacjami, którym udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert. Wsparcie z budżetu Województwa Wielkopolskiego otrzymało 6 organizacji.

 Głównym celem realizowanego wsparcia w ramach konkursu jest pokrycie części kosztów magazynowania i transportu żywności do osób wymagających pomocy żywnościowej na terenie Wielkopolski. Środki finansowe mają pokryć część dystrybucji ze związków, stowarzyszeń, banków żywności do lokalizacji problematycznych, w których dostęp do produktów spożywczych przeznaczonych dla potrzebujących jest utrudniony ze względu na brak możliwości bezpośredniego ich przekazywania lub ze względu na wysokie
koszty takiego transportu.
Wsparcie w ramach konkursu ofert „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem” realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozwala organizacjom pomocowym ograniczyć koszty działalności oraz dotrzeć do większej
liczby potrzebujących. W czasach, gdzie wysokie ceny paliwa oraz środków transportu uszczuplają budżety wielu organizacji dodatkowe środki na pokrycie wydatków są nieocenioną pomocą do dalszego funkcjonowania. Organizacje pomocowe bardzo często
aktywnie uczestniczą w ograniczeniu marnowania żywności dlatego istotne jest również wsparcie ich działań w tym zakresie –
mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
W ramach otwartego konkursu ofert wnioski złożyło 7 organizacji. Złożone wnioski oceniono pod względem formalnym, z których pozytywną ocenę uzyskało 6. Dofinansowane zostaną zadania realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie otrzymają następujące organizacje: Bank Żywności w Koninie, Pilski Bank Żywności, Wielkopolski Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Akcja Humanitarna Zycie oraz Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu JUDYM. Całkowita kwota wsparcia wynosi 200 155 zł.

Bartosz Zalas

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego