3 644 zł z Unii na jednego złotowianina

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za ubiegły rok, w Złotowie zrealizowano projekty unijne na kwotę 67 220 554 zł, co daje w przeliczeniu 3 644 zł na jednego mieszkańca miasta.

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie miasta, a nie tylko tych, którymi zajmuje się samorząd. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne.

Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

(Red.)

 Źródło: www.zlotow.pl